Avgifter

Spelar Du tennis en gång i veckan betalar Du 250:- per speltillfälle. Spelar Du tennis två gånger per vecka betalar Du 250:- för Ditt första och 200:- för Ditt andra speltillfälle. Din totala kursavgift är sedan beroende av antal speltillfällen under terminen och framgår på anmälningsblanketten och avser spel 1 gång per vecka. Du kan delbetala din terminsavgift med 2.000 kr i början av terminen. Moms ingår i ovan avgifter.

Vårterminen startar den 13:e januari 2024.  

Priser VT 2024
Veckodag Tillfällen Ord pris Rab pris
Måndag kl 07-19 20 5 000 kr 4 000 kr
Måndag* kl 19-22 19 4 750 kr 3 800 kr
Tisdag 20 5 000 kr 4 000 kr
Onsdag 20 5 000 kr 4 000 kr
Torsdag kl 07-19 20 5 000 kr 4 000 kr
Torsdag* kl 19-22 19 4 750 kr 3 800 kr
Fredag kl 07-17 19 4 750 kr 3 800 kr
Fredag* kl 17-20 18 4 500 kr 3 600 kr
Lördag* 19 4 750 kr 3 800 kr
Söndag* 19 4 750 kr 3 800 kr

 

 * Dessa veckodagar har vissa tider inställda på grund av tävlingar i Solna Tenniscenter. Kontrollera vilka i terminsschemat

Betalning

Du betalar i förskott i samband med Ditt första samt vid ditt nionde, tionde eller elfte speltillfälle (slutbetalning). Du kan delbetala din terminsavgift med 2.000 kr i början av terminen. Du betalar enklast via bankgiro: 5971 - 9070. Ange då Ditt namn, speldag(ar) samt tid(er). Du måste då om så önskas också kunna uppvisa ett kvitto som styrker Din betalning.

Om Din arbetsgivare eller Ditt företag, skall betala Din terminsavgift fakturerar vi gärna denna. Vid fakturering debiteras hela terminsavgiften direkt. Var god ange företagets namn, adress och organisationsnummer.

Kan betalning inte styrkas via kvitto eller Du inte kan betala kontant på plats, har Du förverkat rätten till Din plats och får då heller inte spela. I sådan situation inträder automatiskt de uppsägningsregler som framgår under Anmälan.

 Rabatter

Som pensionär, student (heltidsstuderande), hemmavarande med barn och arbetslös har Du 20% rabatt på ovan angivna priser. Om så önskas måste Du kunna styrka detta. Kryssa i Din tillhörighet på anmälan.

Som familj har deltagare nr 2 och där efterföljande också rätt till 20% rabatt på ovan angivna priser. Förutsatt att samtliga deltagare är skrivna på samma adress. Namnge familjens deltagare nr 1 på anmälan så att vi vet att ni hör i hop. OBS - Rabatterbjudanden enligt ovan går ej kombinerbara med varandra.

Frånvaro

Om Du genom sjukdom, i samband med uppsägning, eller av annan orsak ej kan utnyttja en eller flera speltillfällen under terminen har Du ej rätt att vid annat tillfälle återhämta dessa timmar. Du kan däremot låta någon annan spela på Din tid och i Ditt ställe förutsatt att Din ersättare håller någorlunda samma spelstandard som Du själv. Eventuell ekonomisk uppgörelse därav sker mellan Dig och den person som ersatt Dig.

Vid allvarlig sjukdom, styrkt med läkarintyg, återbetalas dock kursavgiften med den del som återstår av tidigare inbetald avgift minus 300:- i administrativ kostnad. När sjukdomstillfället inträffar uttages i alla lägen minst nämnda 300:-.


Tenniskurs 2024

Vill du börja spela tennis i Stockholm, Solna? Prova på att spela tennis gratis!

Tennislektioner för vuxna

  • Alla deltagare är välkomna till våra vuxenkurser i tennis, från rena nybörjare som aldrig tidigare spelat tennis till avancerade tennisspelare på tävlingsnivå.
  • Vill du veta hur våra elever tycker det är att gå tenniskurs i Tennispoolen så kan du se intervjuer med några av dem på vår Video-sida.
  • Känner Du Dig osäker är Du välkommen att GRATIS komma och provspela hos oss innan Du bestämmer Dig för att börja en tenniskurs hos oss. (Ett provspelstillfälle per deltagare). Klicka här för anmälan till nästa provspel.