Anmälan

Samtliga deltagare måste inför varje ny termin fylla i en ny anmälan. Anmälan är bindande.

Turordning

Tillgängliga platser i tennisskolan fördelas i den turordning som anmälan kommit oss tillhanda. Befintliga deltagare garanteras plats om speltider från terminen dessförinnan behålles. Vill man byta tid har man förtur gentemot nytillkommande.

Uppsägning

Om Du vill sluta skall uppsägning ske skriftligen till: Tennispoolen AB, Solna Tenniscenter, Sjövägen 52, 170 68 SOLNA

Uppsägning skall vara oss tillhanda senast 5 speltillfällen innan Du har för avsikt att sluta. Tänk på att om Du slutar är Du ändock betalningsskyldig för nämnda 5 speltillfällen räknat från datum då vi erhållit meddelande om att Du säger upp Din plats.

Terminsplanering/Meddelande

Spel förekommer röda dagar dock ej över jul-nyår, -sport och påsklov. Deltagare spelar vanligen 1 ggr/vecka. Har Du önskemål om fler speltimmar/vecka går detta naturligtvis bra. Ange önskemål på anmälan.

Meddelande till deltagare utgår med e-post eller i vissa fall per telefon eller post och innehåller information om speldag och tid (angiven dag/tid gäller sedan för hela terminen) och betalningsanvisningar för terminen samt beloppets storlek. I samband med Ditt första speltillfälle för terminen får Du en terminsplan som utvisar hur undervisningen kommer att bedrivas, vilka dagar som är "röda" (spellediga) samt när videofilmning kommer att ske. 


Tenniskurs 2024

Vill du börja spela tennis i Stockholm, Solna? Prova på att spela tennis gratis!

Tennislektioner för vuxna

  • Alla deltagare är välkomna till våra vuxenkurser i tennis, från rena nybörjare som aldrig tidigare spelat tennis till avancerade tennisspelare på tävlingsnivå.
  • Vill du veta hur våra elever tycker det är att gå tenniskurs i Tennispoolen så kan du se intervjuer med några av dem på vår Video-sida.
  • Känner Du Dig osäker är Du välkommen att GRATIS komma och provspela hos oss innan Du bestämmer Dig för att börja en tenniskurs hos oss. (Ett provspelstillfälle per deltagare). Klicka här för anmälan till nästa provspel.